Happy met de nieuwe AVG

Vanaf 25 mei dit jaar treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Eigenlijk een update op de al bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze nieuwe wet heeft een aantal gevolgen voor de manier waarop wij bij 0to9 met persoonsgegevens om gaan.

Persoonsgegevens in goede handen
Gelukkig zijn we bij 0to9 altijd al zorgvuldig en terughoudend geweest in het gebruiken en opvragen van persoonsgegevens van klanten. Deze terughoudendheid zal vanaf nu wel duidelijker zichtbaar zijn. Vraag niets aan of van je gebruikers wat je niet écht nodig hebt. Dan is de kans dat er gevoelige gegevens lekken des te kleiner. Stel je Google Analytics bijvoorbeeld zo in dat de bezoekersgegevens geanonimiseerd worden. Voorkom dat je de inhoud van formulieren meet als dit niet nodig is. Wellicht heb je daarvoor hulp nodig van één van onze ontwikkelaars. Zij helpen je daar graag bij.

Volledige documentatie is het halve werk
Heb je toch te maken met een datalek? Of wil een gebruiker weten wat er allemaal van hem of haar bekend is? Dan zal je dat goed gedocumenteerd moeten hebben. Dat doen we onder andere door een verwerkersovereenkomst te sluiten met onze klanten. Daarin staat vermeld welke gegevens we verzamelen. Wat we doen met die gegevens. En wat doen we er aan om te zorgen dat ze niet ‘op straat’ belanden. Zo’n overeenkomst is verplicht als je met persoonsgegevens werkt of gaat werken. Bij bijvoorbeeld Google Analytics. E-mailmarketing pakketten als CampaignMonitor of MailChimp en mousetracking software Hotjar. Bij deze partijen kan je die overeenkomsten zelf tekenen. 

Wees helder
Ben je klant bij 0to9? Dan zal je in de week voor 25 mei door ons zo’n verwerkersovereenkomst opgestuurd krijgen. Naast deze overeenkomst raden wij klanten aan de privacy policy op hun websites goed te bekijken. Daarin moet duidelijk vermeld staan wat je van je gebruikers weet, hoe je die data opslaat en wat je er precies mee doet. Als je deze zaken al goed op orde hebt verandert er eigenlijk niet zo veel ten opzichte van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een gezonde dosis gezond verstand. Alleen vragen wat je nodig hebt. Uitleggen waarom. Dan ben je al een heel eind! 

Heb je vragen?
Heb je twijfel of je een verwerkersovereenkomst nodig hebt? Of heb je hulp nodig bij het regelen van jouw privacy policy? Bijvoorbeeld online of bij jouw campagnes. Wij sparren graag met je over deze informatie, zodat je zelf je privacy policy weer helemaal up to date kunt maken. Neem contact op met iemand van jouw 0to9 team: +31 10 27 59 000. 

Contact

Meer weten over dit artikel?

Peter de Dijker

Lead Developer

Volg ons

Gratis
serotonine

reCAPTCHA demo: Simple page