Scrum

Samen werken aan een topresultaat

Werken volgens de 'watervalmethode'

In de klassieke projectaanpak wordt aan het begin van het project het totale werk ingeschat en wordt de planning daarop afgegeven. Omdat dat gebeurt op basis van de dan aanwezige en dus beperkte kennis, is het risico op uiteindelijke afwijking daarvan groot. In die werkwijze wordt eerst het werk gespecificeerd, dan ontworpen, dan gebouwd, en dan getest (dit wordt daarom ook wel de ‘watervalmethode’ genoemd). Met voortschrijdend inzicht in bijvoorbeeld de bouwfase, moet er een stap terug worden gedaan en opnieuw naar de specificaties worden gekeken. Dit betekent een verstoring van het proces, met het risico van uitloop. Verder weet de opdrachtgever pas heel laat wat hij écht krijgt, en bestaat de kans dat de uiteindelijke deliverable afwijkt van de oorspronkelijke verwachtingen. Om dit te voorkomen werkt 0to9 vaak volgens de Scrum-methode.

Werken volgens de Scrum-methode

Bij de watervalmethode heeft iedere fase experts, die opeenvolgend werken. Bij de Scrum-methode starten de experts van alle disciplines tegelijkertijd in één team. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. In Scrum werk je met een vast team in periodes van 2 tot 4 weken. Het team werkt een lijst af van wensen/functionaliteiten, die prioriteiten kennen. Na de eerste sprint zijn de belangrijkste functionaliteiten al gedesigned en gebouwd. Deze kunnen dan al ‘live’ worden gezet.

De voordelen van de Scrum-methode

Value
De meest waardevolle functionaliteit wordt het eerst gebouwd.

Kwaliteit
De klant is gedurende het hele project intensief betrokken in de vorm van de Product Owner. De klant is dus onderdeel van het team, en geeft aan waaraan moet worden gewerkt, wat de kwaliteit moet zijn en toetst deze ook.

Beheersbaarheid van budget en planning
Door de korte periodes, een vast team en een veelvoud aan go/no go momenten worden uitschieters qua budget en planning tot een minimum beperkt.

Transparantie in voortgang
Dankzij de verslaglegging is altijd inzichtelijk voor zowel het scrumteam als voor de klant waar we staan, en wat nog komt.

Contact

Meer weten over de Scrum-methode

Peter de Dijker

Lead Developer

Volg ons

Gratis
serotonine